Současnost

Včelařský naučný areál (VNA)v Chlebovicích postupně vzniká díky ZO ČSV Frýdek-Místek od r. 1993. V r. 1995 zde vzniká včelařské muzeum, skanzen i muzeum Chlebovic. V letech 2007-2014 zde proběhly postupně tři rekonstrukce, buduje se naučný včelín a naučná zahrada. Kromě "včelařských aktivit" slouží areál k pořádání akcí obecních spolků, setkávání Klubu seniorů Chlebovice a jiných veřejných aktivit. V době od dubna do října je areál cílem mnoha zájezdů. Hlavní aktivity VNA:

 

 1. Včelařské muzeum a skanzen (od r. 1995)
  Ojedinělá sbírka medometů, dýmáků, úlů, včelařských potřeb, patent Marie Terezie atd.
 2. Naučná zahrada včelařsky významných rostlin (od r. 2011)
  V rámci naučných panelů v zahradě se návštěvníci seznámí s rostlinami, které poskytují včelám pyl, nektar či medovici. Vysázeny jsou zde květiny, keře a stromy. Zpestřením je bylinková spirála.
 3. Naučný včelín (od r. 2008)
  Včelín slouží k výuce včelařské mládeže.
 4. Naučný koutek
  V koutu naučné zahrady vznikl naučný koutek o včelách samotářkách, vosách, sršních, čmelácích i o ostatním hmyzu našich zahrad.
 5. Muzeum Chlebovic (od r. 1995)
  Sbírka historických exponátů z Chlebovic a blízkého okolí.
 6. Práce s mládeží
  Včelařský kroužek zde pracuje od roku 2003. ZO ČSV Frýdek-Místek využívá areál k organizaci různých akcí pro mládež. Od roku 2007 pořádá Letní školu včelaříků. Činnost s včelařskou a nevčelařskou mládeží je prioritou všech aktivit.
 7. Mezinárodní aktivity
  Od r. 2015 se pořádají v areálu ve spolupráci se sdružením INEX-SDA mezinárodní dobrovolnické workcampy, kterých se v letních měsících účastní dobrovolníci z různých koutů světa a podílejí se na údržbě areálu a jiných jeho aktivitách.
 8. Přednášková činnost
  Během roku zde probíhají přednášky a kursy pro zájemce o včelařské vzdělávání.
 9. Kulturní akce
  Včelařský areál je zázemím pro kulturní aktivity nejen ZO ČSV Frýdek-Místek, ale i všech obecních spolků.
 10. Včelí obchůdek
  Od r. 2024 přemístěn na novou adresu: viz www.vceliobchudek.cz

 

Děkujeme partnerům