Finanční podpory

Statutární město Frýdek-Místek

 

 

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 18. zasedání konaném dne 9.3. 2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek – Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, ve výši 40 000 Kč, na cyklus kulturních akcí v Domě včelařů v r. 2022."

 

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 18. zasedání konaném dne 9.3. 2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek – Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, ve výši 170 000 Kč, na provoz Včelařského naučného areáluv r. 2022."

 

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 18. zasedání konaném dne 9.3. 2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek – Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, ve výši 32. 000 Kč, pro činnost s mládeží v roce 2022. "

 

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 19. zasedání konaném dne 8. 6. 2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se subjektem Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek – Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, ve výši 15 000 Kč, na projekt Včelařská naučná zahrada 2022, tj. na podporu aktivity subjektu v oblasti životního prostředí.“


 

Děkujeme partnerům