Historie

V Chlebovicích se do dnešní doby zachovala budova fojtství, která pochází patrně z druhé poloviny 18. století. Prvním známých chlebovickým fojtem byl Života z Lichnova, v roce 1467 se zmiňuje Velik Chlebovský, v roce 1581 Václav Fojt, v roce 1664 Jan Morys. Počínaje Jiřím Žáčkem v roce 1739 jsou známa jména většiny fojtů až po posledního, kterým byl do roku 1848 František Bujnoch.

K chlebovickému fojtství patřilo původně okolo 45 ha polí, krčma, která je poprvé připomínána v roce 1326 a v níž se čepovalo vrchnostenské pivo a kořalka, mlýn o jednom kole, rybník k zadržování vody pro mlýn, kovárna atd.

Do roku 1945 patřilo bývalé fojtství rodině Lubojackých, ti zde však nebydleli a o majetek pečoval správce. Jelikož se Lubojačtí hlásili k německé národnosti, byli po válce odsunuti a jejich majetek byl zkonfiskován. Výměrem Národního pozemkového fondu se v roce 1949 stala vlastníkem obec Chlebovice, zůstala jí však jen budova a zahrada, neboť ostatní pozemky byly rozparcelovány a přiděleny na stavební místa nebo zemědělcům k hospodaření. Postupně došlo ke zbourání brány do dvora, stodol a kůlny, rozdělení zahrady mezi jiné vlastníky, volné místnosti v budově byly využívány jako sklad pro civilní obranu, Jednotné zemědělské družstvo si zde uschovávalo osiva a pohonné hmoty a ve dvoře provozovalo drůbežárnu. Po odchodu JZD do vlastních prostor zde v letech 1968 – 1975 vyrábělo Místní družstvo zahradní lavičky, následně byla budova několik let nevyužita a až v roce 1984 pronajata podniku Zelenina pro sklad ovoce a zeleniny. Vzhledem ke špatnému stavu budovy proběhla v letech 1988–1992 její generální rekonstrukce.

(autor Petr Juřák, výňatek ze Sborníku „Tak šel čas“)

 

V 90. letech dochází k rozhodování, co se zanedbanou budovou. Naše organizace se velice zajímala o další osud budovy bývalého fojtství v Chlebovicích a od r. 1986 do r. 1993 odpracovali naši včelaři v areálu stovky brigádnických hodin. V r. 1993 se konalo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor, v r. 1995 zahajuje činnost včelařské muzeum a skanzen, postupně se nachází v místě i muzeum Chlebovic a Bezručova kraje a včelařská prodejna. V letech 2007 – 2009 proběhly postupně dvě etapy rekonstrukcí, vybudoval se naučný včelín a v r. 2011 naučná zahrada s včelařsky významnými rostlinami. V r. 2010 v místě vzniká Klub přátel Domu včelařů Fojtství. Celý komplex slouží široké veřejnosti k vzdělávání oboru včelařství.

Děkujeme partnerům