Projekt 2021 Voda pro naučnou zahradu

V rámci Včelařského naučného areálu v Chlebovicích funguje naučná zahrada včelařsky významných rostlin.Tato zahrada je přístupná celoročně a slouží k výuce široké veřejnosti. Tímto projektem se zabezpečí dostatek dešťové vody pro rostliny. Budou vybudovány svody a okapy u všech dřevěných staveb v zahradě, které odvedou vodu do nádob a dále k rostlinám. Předejde se zasychání rostlin, které poskytují včelám i ostatnímu hmyzu pastvu.

 

Děkujeme partnerům