Cimbálový večer

Podzimní čas je každoročně doplněn Cimbálovým večerem, který se uskuteční v prostorách Domu včelařů v Chlebovicích v sobotu 23. října 2021 od 18.00 hod. Místenky lze zakoupit ve Včelím obchůdku (www.vceliobchudek.cz)

 

Děkujeme partnerům