V roce 2023 jsou naplánovány tyto akce

 • 25. března
  Kurz pro začínající včelaře


 • 1.dubna
  Fojtské vítání jara


 • 6.května
  Včelí rojení


 • 23. června
  Chlebovický výbzuk


 • 15. - 23.července
  Letní škola včelaříků


 • 19. července
  Ve včelím království

 • 26. srpna
  Včelařské slavnosti


 • 28. října
  Fojtské podzimní slavnosti

Děkujeme partnerům