V roce 2021 jsou naplánovány tyto akce

 

  1. 10.-18.7. července Letní škola včelaříků
  2. 8. července Ve včelím království
  3. 29. srpna Včelařské slavnosti  
  4. 23. října Cimbálový večer  
  5. 18. prosince Fojtské vánoční dílny - akce zrušena

Děkujeme partnerům